Psichologinės krizės ir jų įveikimas

Tai teorinio ir praktinio mokymo programa, kurią parengė krizių konsultavimo Lietuvoje pradininkė dr. Kristina Ona Polukordienė ir Paulius Skruibis (Vilniaus universitetas). Programa skirta visiems, kam tenka dirbti įveikiant krizes. Programos tikslas – supažindinti su įvairiomis krizėmis ir jų įveikimo būdais.

Programos uždaviniai:

 1. Įgyti žinių apie krizių įveikimą.
 2. Susipažinti su prevencijos, intervencijos ir postvencijos sistemomis krizių įveikimo srityje.
 3. Įgyti praktinių įgūdžių padėti įveikti krizes ir konsultuoti jas patiriant .
 4. Įgyti asmeninės patirties, padedančios teikti paramą esant krizėms.

Programos trukmė – apie 1,5-2 metai. Iš viso 140 ak. valandų. Programa įgyvendinama per penkis mokymo blokus, kurio kiekvieno trukmė – 28 val.

Programos struktūra:

I blokas

ĮVADINĖS ŽINIOS APIE KRIZES IR ASMENINIO PATYRIMO GRUPĖ

Ketvirtadienis
14:30 – 16:00 ĮVADINIS SUSITIKIMAS
Programos dalyvių susipažinimas.
Programos teorinių dalių pristatymas.
Programos praktinių užsiėmimų aptarimas: asmenio patyrimo grupės, atvejų pristatymas ir aptarimas, supervizijos.
Kaip reikės ruoštis ateinantiems seminarams.

16:30 – 18:00 KRIZĖS SAMPRATA ĮVAIRIOSE PSICHOLOGINĖSE MOKYKLOSE
Ką vadiname ir vadinsime krize.
Istorinė ir krizių sampratos bei teorijos apžvalga.

18:30 – 20:00 PSICHOLOGINĖ KRIZĖ
Apibūdinimai, apibrėžimas. Pagrindiniai psichologinės krizės bruožai. Psichologinių krizių fazės.
Krizių klasifikacija.
Kriziniai jausmai.

Penktadienis – šeštadienis
9:30 – 18:00 PRAKTIKA: ASMENINIO PATYRIMO GRUPĖ

Sekmadienis
9:30 – 13:00 PRAKTIKA: ASMENINIO PATYRIMO GRUPĖ (iš viso 20 val.)

14:30 – 16:00 Seminaro apibendrinimas ir pasiruošimas kitam seminarui.
Numatomos kito seminaro temos: ekstremalios situacijos ir savižudybių prevencija, intervencija postvencija.

II blokas

KRIZIŲ ĮVEIKIMO METODŲ APŽVALGA.
EKSTREMALIOS SITUACIJOS.
SAVIŽUDYBĖS.

Ketvirtadienis
14:30 – 16:00 KRIZIŲ ĮVEIKIMO METODŲ APŽVALGA
Individualaus kontakto su krizes išgyvenančiais žmonėmis ypatumai.
Grupiniai metodai (trumpa apžvalga): psichologinė apklausa (“debriefing”) ir pan., emocinės paramos ir savipagalbos grupės.
Emocinė parama telefonu, internete.
Konsultavimo etika krizių intervencijoje.
Organizaciniai krizių įveikimo aspektai – krizių centrai ir pan.

16:30 – 20:00 EKSTREMALIOS SITUACIJOS IR PAGALBOS BŪDAI
Ekstremalių situacijų rūšys ir apibūdinimas.
Teroro aktai. Įkaitų pagrobimas. Kariniai veiksmai.
Skubios psichologinės pagalbos esant ekstremalioms situacijoms ypatumai.

Penktadienis
9:30 – 13:00 PRAKTIKA: EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ ATVEJŲ APTARIMAS
Dalyviai pristato atvejus, kai teko būti ekstremaliose situacijose arba teikti jose pagalbą. Aptariama asmeninė ir profesinė dalyvių patirtis, organizaciniai pagalbos aspektai.

14:30 – 18:00 SAVIŽUDYBĖS
Bendras savižudybės fenomeno apibūdinimas.
Pagrindinės savižudybių teorijos.
Savižudybės rizikos faktoriai ir kiti reikšmingi faktoriai, kurie gali įtakoti savižudybę.

Šeštadienis
9:30 – 16:00 SAVIŽUDYBĖS
Psichologiniai savižudybių aspektai.
Savižudybių tipai.
Vaikų savižudybės.
Savižudybių prevencija.
Pagrindiniai savižudybių intervencijos ir postvencijos metodai.

16:30 – 18:00 PRAKTIKA: ATVEJŲ APTARIMAS/SUPERVIZIJOS

Sekmadienis
9:30 – 13:00 PRAKTIKA – ATVEJŲ APTARIMAS/SUPERVIZIJOS
14:30 – 16:00 Seminaro apibendrinimas ir pasiruošimas kitam seminarui.
Numatomos kito seminaro temos: netektys ir meno terapijos taikymas.

III blokas

NETEKTYS.
MENO TERAPIJOS TAIKYMAS ĮVEIKIANT KRIZES.

Ketvirtadienis
14:30 – 20:00 NETEKTYS
Kodėl netekčių psichologija ir parama esant netektims aktuali šiandien.
Netekčių dimensijos (fizinės, psichologinės, dvasinės netektys).
Komplikuotos netektys.
Sielvartas ir gedėjimo etapai.
Paramos būdai esant netektims.

Penktadienis
9:30 – 13:00 NETEKTYS
Patologinis gedėjimas.
Vaikai ir netektys.
Parama mirštantiems.
Psichoterapija ir kitos psichologinės paramos galimybės.

14:30 – 18:00 PRAKTIKA: MENO TERAPIJA ĮVEIKIANT KRIZES

Šeštadienis
9:30 – 16:00 PRAKTIKA: MENO TERAPIJA ĮVEIKIANT KRIZES
16:30 – 18:00 PRAKTIKA: ATVEJŲ APTARIMAS/SUPERVIZIJOS

Sekmadienis
9:30 – 13:00 PRAKTIKA: ATVEJŲ APTARIMAS/SUPERVIZIJOS

14:30 – 16:00 Seminaro apibendrinimas ir pasiruošimas kitam seminarui.
Numatomos kito seminaro temos: specifinės kitos krizės (smurtas, seksualinė prievarta, šeimos krizės), traumos ir potrauminiai sutrikimai, psichologinės apklausos metodas – “debriefing”).

IV blokas

ŠEIMOS KRIZĖS.
SMURTAS.
TRAUMA, POTRAUMINIAI SUTRIKIMAI.
PSICHOLOGINĖ APKLAUSA.

Ketvirtadienis
14:30 – 18:00 ŠEIMOS KRIZĖS
Skyrybos.
Parama šeimai.

18:30 – 20:00 SMURTAS
Patyčios.
Fizinė, psichologinė ir seksualinė prievarta.

Penktadienis
9:30 – 11:00 SMURTAS
Pagalbos esant prievartai psichologiniai ir teisiniai aspektai.

11:30 – 18:00 TRAUMOS IR POTRAUMINIAI SUTRIKIMAI
Trauma.
Potrauminiai sutrikimai.
Pagalba esant potrauminiams sutrikimams.
Individualūs ir grupiniai potrauminių sutrikimų terapijos modeliai.

Šeštadienis
9:30 – 13:00 TRAUMOS IR POTRAUMINIAI SUTRIKIMAI
Individualūs ir grupiniai potrauminių sutrikimų terapijos modeliai.
Psichologinė apklausa („debriefing“).

14:30 – 18:00 PRAKTIKA: ATVEJŲ APTARIMAS/SUPERVIZIJOS

Sekmadienis
9:30 – 13:00 PRAKTIKA: ATVEJŲ APTARIMAS/SUPERVIZIJOS

14:30 – 16:00 Seminaro apibendrinimas ir pasiruošimas kitam seminarui.
Numatomos kito seminaro temos: natūralios (gyvenimo) krizės, egzistencinė krizės samprata, krizių įveikmo specialisto asmenybė).

V blokas

NATŪRALIOS GYVENIMO KRIZĖS.
EGZISTENCINĖ KRIZĖ.
KRIZIŲ ĮVEIKIMO SPECIALISTO ASMENYBĖ.

Ketvirtadienis
14:30 – 20:00 – NATŪRALIOS GYVENIMO KRIZĖS
Natūralių gyvenimo krizių apžvalga.
Natūralių gyvenimo krizių santykis su situacinėmis krizėmis.
PRAKTIKA: asmeninio pasidalinimo grupė.

Penktdienis
9:30 – 13:00 – EGZISTENCINĖ KRIZĖ IR POŽIŪRIS Į PARAMĄ ESANT KRIZĖMS.

14:30 – 16:00 KRIZIŲ ĮVEIKIMO SPECIALISTO ASMENYBĖ
Siektinos savybės
Apsauga nuo “perdegimo sindromo”.
Supervzijų vaidmuo.

16:30 – 18:00 PRAKTIKA: ASMENINIO PATYRIMO GRUPĖ
(Vizija – asmeninės nuostatos į krizes, savižudybes. Profesinės baimės ir saviapgaulės. Santykis su mirtimi. Kas padeda įveikti asmenines krizes).

Šeštadienis
9:30 – 18:00 PRAKTIKA: ASMENINIO PATYRIMO GRUPĖ

Sekmadienis
9:30 – 11:00 PRAKTIKA: ASMENINIO PATYRIMO GRUPĖ (iš viso 12 val.)
11:30 – 13:00 Seminaro apibendrinimas.
14:30 – 16:00 Programos apibendrinimas ir įvertinimas.
18:00 – Iškilmingas diplomų įteikimas.

Šeštoji programos „Psichologinės krizės ir jų įveikimas“ grupė prasidės 2023 m. žiemą. Ši grupė dirbs lietuvių arba rusų kalba. Tai paaiškės spalio mėn. pradžioje, įvertinus paraiškų skaičių studijoms viena ir kita kalba.

Pirmasis seminaras vyks 2023 m. gruodžio 17 – 20 d. Birštone

Kurso kaina – 1710 Eur. Prieš pirmąjį seminarą reikės apmokėti dalį šios sumos – 450 Eur (neskaitant registracijos mokesčio). Likusi mokesčio dalis apmokama dalimis prieš 2-jį, 3-jį ir 4-jį seminarus.

Paraiškas priimame iki 2023 m. lapkričio 15 d. Kartu būtina sumokėti negrąžinamą 120 Eur registracijos mokestį (įeina į bendrą mokestį už mokslą). Mokėti galima grynais ar pervedimu į banko sąskaitą (SEB bankas, sąskaita Nr.LT347044090100714439).

Paraišką galima atsiųsti adresu hepi@hepi.lt (nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, išsilavinimą ir įgytą specialybę, profesiją, darbovietę ir pareigas, elektroninį ir pašto adresą) arba užpildant žemiau tinklalapyje.

  Paraiška dalyvauti mokymo programoje

  Jūsų vardas, pavardė*

  Gimimo data*

  Išsilavinimas*

  Darbo vieta ir pareigos*

  Adresas korespondencijai*

  El. pašto adresas*

  Telefonas*

  Papildoma informacija

  Sutinku perduoti savo duomenis Institutui ir prašau užregistruoti mane programai.
  (Jūsų duomenys bus naudojami tik paraiškai užregistruoti.)

  Sutinku*

  * - pažymėtus laukus užpildyti būtina.

  Scroll to top