Grupinė psichoterapija

Programa „Grupinė psichoterapija“ skirta psichologams, psichoterapeutams, socialiniams darbuotojams, besidomintiems grupinėmis psichologinės pagalbos formomis ir norintiems tapti kvalifikuotais grupių terapeutais.

Norint mokytis šioje programoje, darbo su terapinėmis grupėmis patyrimas nėra būtinas. Pageidautinas bent minimalus individualaus psichologinio konsultavimo ar psichoterapijos patyrimas.

Programoje dėsto ir užsiėmimus veda Instituto specialistų grupė, vadovaujama prof. Rimanto Kočiūno.

„Grupinės psichoterapijos“ mokymo programą sudaro 3 etapai:
1. Grupinės psichoterapijos teorija. Grupinės psichoterapijos praktinis patyrimas ir jo analizė (206 val.)
2. Trumpalaikių mažų grupių vedimo patyrimas (328 val.)
3. Savarankiškas psichoterapinės grupės organizavimas ir darbas su ja.

Pirmojo etapo trukmė – 1 metai, 2-jo etapo – maždaug 2 metai. Sėkmingai baigę pirmuosius du mokymo etapus, dalyviai gauna pažymėjimą apie grupinės psichoterapijos pagrindų įsisavinimą. 3-jo etapo trukmė priklauso nuo besimokančiojo pastangų ir gebėjimo suburti darbingą terapinę grupę bei su ja dirbti, prižiūrint supervizoriui.

Užbaigę visus tris mokymo programos etapus, jos dalyviai gauna grupių psichoterapeuto diplomą.

Studijos vyksta seminarais, kurių trukmė – 8-10 dienų, jie rengiami maždaug kas 4 – 5 mėnesius Birštone.

Mokymo grupės dydis – 8 dalyviai. 

I ETAPAS

Grupinės psichoterapijos teorija. Grupinės psichoterapijos patyrimo analizė

 1. Įvadas į mokymo programą (4 val.)
 2. Grupinės psichoterapijos teorija (52 val.)
 3. Psichiatrijos pagrindai (20 val.)
 4. Įvadas į psichoterapines grupes. Grupinės terapijos patyrimas ir jo analizė: dalyvių, terapeutų ir supervizorių vertinimai, grupių analizės raštu aptarimai (122 val.)
 5. Seminarų aptarimai (6 val.)
 6. 1-jo mokymo programos etapo aptarimas (2 val.)

Viso: 206 val.

I etapo seminarai:

1-is seminaras

 1. Įvadas į mokymo programą (4 val.)
 2. Grupinės psichoterapijos teorija (18 val.)
 3. Įvadas į psichoterapijos grupę. Psichoterapinė grupė ir jos aptarimas. Po kiekvienos darbo dienos – diskusija, dalyvaujant grupės dalyviams, terapeutui ir supervizoriams (38 val.)
 4. Seminaro aptarimas (2 val.)

Viso: 62 val.

2-is seminaras

 1. Grupės analizės raštu aptarimas (4 val.)
 2. Grupinės psichoterapijos teorija (22 val.)
 3. Įvadas į psichoterapijos grupę. Psichoterapinė grupė ir jos aptarimas. Po kiekvienos darbo dienos – diskusija, dalyvaujant grupės dalyviams, terapeutui ir supervizoriams (38 val.)
 4. Seminaro aptarimas (2 val.)

Viso: 66 val.

3-is seminaras

 1. Grupės analizės raštu aptarimas (4 val.)
 2. Grupinės psichoterapijos teorija (12 val.)
 3. Psichiatrijos pagrindai (20 val.)
 4. Įvadas į psichoterapijos grupę. Psichoterapinė grupė ir jos aptarimas. Po kiekvienos darbo dienos – diskusija, dalyvaujant grupės dalyviams, terapeutui ir supervizoriams (38 val.)
 5. Seminaro aptarimas (2 val.)
 6. 1-jo mokymo programos etapo aptarimas (2 val.)

Viso: 78 val.

II ETAPAS

Trumpalaikių mažų grupių vedimo patyrimas

 1. Grupinės terapijos teorija (24 val.)
 2. Trumpalaikių mažų grupių vedimo patyrimas ir jo analizė (dalyvių, terapeutų ir supervizorių vertinimai) (216 val.)
 3. Grupių analizės raštu aptarimas (20 val.)
 4. Baigiamoji psichoterapijos grupė ir jos aptarimas (34 val.)
 5. Seminarų aptarimas (10 val.)
 6. 1-jo ir 2-jo etapų darbo apibendrinimas: profesinės kompetencijos analizės raštu aptarimas; teorinio darbo pristatymas ir aptarimas; supervizorių vertinimai (24 val.)
 7. Pažymėjimų apie grupinės psichoterapijos bazinio kurso užbaigimą įteikimas.

Viso: 328 val.

II etapo seminarai:

1-is – 4-is seminarai

 1. Grupinės terapijos teorija (6 val.)
 2. Grupės analizės raštu aptarimas (4 val.)
 3. Psichoterapijos grupė (ją veda programos klausytojai) ir jos aptarimas. Po kiekvienos darbo dienos – grupės terapeuto darbo aptarimas (supervizorių išvados, grupės dalyvių komentarai, terapeutų savianalizė) (54 val.)
 4.  Seminaro aptarimas (2 val.)

Viso: 1-is seminaras – 66 val.
         2-is seminaras – 66 val.
         3-is seminaras – 66 val.
         4-is seminaras – 66 val.

5-asis seminaras

 1. Grupės analizės raštu aptarimas (4 val.)
 2. Baigiamoji psichoterapijos grupė ir jos proceso aptarimas (34 val.)
 3. Seminaro aptarimas (2 val.)

6-is seminaras

1-jo ir 2-jo etapų darbo apibendrinimas (profesinės kompetencijos analizės raštu aptarimas; teorinio darbo pristatymas ir aptarimas; supervizorių vertinimai) (24 val.)

III ETAPAS

Savarankiškas psichoterapinės grupės organizavimas ir darbas su ja

 1. Savarankiškas darbas su ne mažesnės kaip 60 val. trukmės grupe (viena ilgalaikė arba 2-3 trumpalaikės grupės).
 2. Terapinės grupės (-ių) supervizijos.
 3. Savarankiško darbo su grupe supervizijų seminarai.
 4. Grupių terapeuto diplomo įteikimas

Artimiausios „Grupinės terapijos” programos mokomosios grupės 1-ojo etapo studijos prasidės 2023 metų pradžioje. Tai trys  8-10 dienų trukmės seminarai, vyksiantys maždaug kas 5-6 mėnesius. Darbas vyks Birštone.

Mokomosios grupės dydis – 10 dalyvių, darbo kalba – rusų.

1-jo studijų etapo kaina – 2690 Eur. Ši suma apmokama dalimis. Prieš 1-jį se­mi­na­rą dalyviai turi sumokėti 950 Eur.

Pirmasis seminaras numatytas 2023 m. sausio 28 – vasario 5 d. d.

Paraiškas mokytis priimame iki 2022 m. rugsėjo 11 d.

Pateikę paraiškas mokytis šioje programoje, turi dalyvauti atrankos grupėje, kuri vyks 2022 m. rugsėjo 22 – 25 d. nuotoliniu būdu ZOOM platformoje.

Dalyvavimo atrankoje mokestis – 200 Eur, kurį būtina sumokėti, paduodant paraišką. Tai galima padaryti grynais arba pervedimu į Humanistinės ir egzistencinės psichoterapijos ins­tituto banko sąskaitą SEB banke, sąskaitos Nr.LT347044090100714439.     

  Paraiška dalyvauti mokymo programoje

  Jūsų vardas, pavardė*

  Gimimo data*

  Išsilavinimas*

  Darbo vieta ir pareigos*

  Adresas korespondencijai*

  El. pašto adresas*

  Telefonas*

  Papildoma informacija

  Sutinku perduoti savo duomenis Institutui ir prašau užregistruoti mane programai.
  (Jūsų duomenys bus naudojami tik paraiškai užregistruoti.)

  Sutinku*

  * - pažymėtus laukus užpildyti būtina.

  Scroll to top