Filosofinė praktika

Filosofinė praktika – tai darbo su klientu forma, kai, pasinaudojant klasikinėse bei moderniose filosofinėse koncepcijose glūdinčiu „terapiniu“ potencialu, siekiama padėti konkrečiam žmogui atrasti jį kankinančių vidinių konfliktų priežastis, aiškiau įsisąmoninti savo egzistencinę būklę ir tuo būdu įveikti vidinį diskomfortą.

Filosofinė praktika remiasi filosofijos samprata, kurią puikiai nusako graikų filosofo Epikūro ištara: „Jeigu filosofų kalbos negali pagelbėti kenčiančiam žmogui, jos tėra tušti plepalai. Niekam nereikalingas gydymo menas, negebantis pagydyti kūno, lygiai taip pat niekam nereikia ir tokios filosofijos, kuri nemalšina sielos kančių.“

Filosofinė praktika filosofiją traktuoja ne vien kaip teoriją, abstrakčiomis sąvokomis bandančią paaiškinti tikrovės prigimtį, bet visų pirma kaip konkretaus žmogaus savižinos gilinimo veiklą.

Filosofinėje praktikoje taikomą pagrindinę darbo su klientu formą galima apibūdinti kaip pratybas, kurių tikslas – pasitelkiant fenomenologijos, egzistencijos filosofijos, filosofinės hermeneutikos ir dialogo filosofijos sąvokų aparatą bei mąstymo formas, padėti konkrečiam žmogui išsiugdyti gebėjimą aiškiau suvokti ir intensyviau bei prasmingiau išgyventi savo buvimą pasaulyje.

Programa skirta filosofams, psichologams bei visiems kitiems, jaučiantiems gyvą interesą filosofijai, turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro laipsnis), taip pat ir psichoterapeutams, baigusiems 4 m. trukmės podiplomines studijas, bei psichoterapijos studijų programų dalyviams (po 2 m. studijų).

Programos vadovai – prof. Tomas Sodeika ir prof. Rimantas Kočiūnas.

Programos apimtis – 744 val., trukmė – 2,5 metų (7 seminarai po 10-12 dienų). Mokymo grupėje – 14 dalyvių. Studijų forma – paskaitos, seminarai, diskusijos, praktiniai konsultavimo ir filosofinės praktikos užsiėmimai, asmeninė terapija bei savarankiškas darbas.

Programa

Įvadinė sesija (64 val.)

(neturintiems psichologijos ar psichoterapijos išsilavinimo)

1. Klinikinė psichologija (32 val.)

2. Psichoterapijos pagrindai (32 val.)

1-oji sesija (56 val.)

1. Psichoterapijos grupė (24 val.)

2. Filosofinės praktikos esmė ir tikslai. Panašumai ir skirtumai su psichoterapija (4 val.)

– individualus darbas ir darbas grupėje

– laisvas pokalbis, darbas su tekstais (filosofinė literatūra, grožinė literatūra, poezija)

– darbas su vaizdais, filmais, muzika

– filosofinė meditacija.

3. Filosofinės praktikos metodai (8 val.):

4. „Gyvo“ konsultavimo darbo supervizijų praktika (20 val.)

2-oji sesija (96 val.)

1. Antikinė filosofija kaip dvasinės pratybos (Pierre Hadot, Paul Rabow, Juliusz Domanski)

2. Sokratas kaip gyvenimo mokytojas

3. Filosofija kaip gyvenimo prasmės paieška

– Platonas, Aristotelis

– stoicizmas

– Epikūro „sodas“

– pironizmas (senovės skeptikai).

4. Filosofijos praktikos pratybos: sokratinis pokalbis, žinojimas ir dorybė, laimės formų įvairovė (20 val.)

5. „Gyvo“ konsultavimo darbo supervizijų praktika (20 val.)

3-oji sesija (100 val.)

1. Fenomenologinės filosofijos esminiai bruožai

2. Fenomenologinė intencionalumo samprata

3. Subjekto ir objekto priešstata bei jos įveikimas

4. Fenomenologinė redukcija

5. Nuo „subjektyvumo“ prie Dasein (Heidegger)

6. Heidegger: buvimas-pasaulyje, nuotaika, atvirybė

7. Profesinė etika (4 val.)

8. Filosofinės praktikos pratybos: fenomenologinė redukcija, intencionalumo patirtis (laikas, erdvė, kūnas) (20 val.)

9. „Gyvo“ konsultavimo darbo supervizijų praktika (20 val.)

4-oji sesija (96 val.)

1. Egzistencinės filosofijos esminiai bruožai

2. Egzistencijos filosofija ir fenomenologija

3. Egzistencinė žmogaus samprata (Kierkegaard, Heidegger)

4. Autentiškas ir neautentiškas buvimas (Heidegger)

5. Ribinės situacijos ir egzistencijos „nuskaidrinimas“ (Jaspersas)

6. Laisvės ambivalentiškumas (Sartre)

7. Camus: absurdo prasmė

8. Filosofinės praktikos pratybos ir „gyvo“ konsultavimo darbo supervizijų praktika: “aš esu”, laisvės patirtis, ribinės situacijos, meditatio mortis (36 val.)

5-oji sesija (96 val.)

1. Hermeneutinės filosofijos esminiai bruožai

2. Hermeneutika ir egzistencijos filosofija

3. Supratimas vs. aiškinimas (Dilthey)

4. Supratimas kaip horizontų suliejimas (Gadamer)

5. Hermeneutikų konfliktas (Ricoeur)

6. Metaforologija filosofinėje praktikoje (Blumenberg)

7. Filosofinės praktikos pratybos ir „gyvo“ konsultavimo darbo supervizijų praktika:  interpretacija ir supratimas, sąvokinio mąstymo ribos, prekonceptualios mąstymo prielaidos (36 val.)

6-oji sesija (96 val.)

1. Dialogo filosofijos esminiai bruožai

2. Dialogo filosofija ir hermeneutika

3. Buvimas santykyje, buvimas santykiu (Martin Buber)

4. Meilė ir intersubjektyvumas (Gabriel Marcel)

5. Kito žmogus veidas (Emmanuel Levinas)

6. Komunikacija vs. komunija

7. Kalba ir neverbalinė komunikacija

8. Filosofinės praktikos pratybos ir „gyvo“ konsultavimo darbo supervizijų praktika: dialoginis santykis (36 val.)

7-oji (baigiamoji) sesija (60 val.)

1. Baigiamųjų teorinių darbų pristatymas ir aptarimas (28 val.)

2. Baigiamųjų praktikos darbų pristatymas ir aptarimas (28 val.)

3. Mokymo programos aptarimas (4 val.)

Individuali asmeninė terapija – ne mažiau 80 val.

Savarankiškas darbas su tekstais

Artimiausia mokymo grupė prasidės 2024 metų liepos mėn. Jos dydis – 14 dalyvių. Darbas vyks lietuvių (arba rusų) kalba Birštone.

Įvadinė sesija (neturintiems psichologijos ar psichoterapijos išsilavinimo) numatyta 2024 m. balandžio 20-30 d., jos kaina – 480 Eur.

Pirmasis seminaras vyks 2024 m. liepos 6-15 d.

Studijų kaina – 3680 Eur (be asmeninės individualiosios terapijos; dėl jos apmokėjimo tariamasi su terapeutu). Prieš pirmąjį seminarą reikia sumokėti dalį šio mokesčio – 700 Eur, likusi suma mokama proporcingomis dalimis prieš kitus seminarus.

Paraiškos priimamos iki 2024 m. balandžio 1 d. tik kartu su 120 Eur registracijos mokesčiu (jis įskaitomas į studijų kainą), kurį sumokėti galima pervedimu į banko sąskaitą (SEB bankas, sąskaita Nr.LT347044090100714439).

  Paraiška dalyvauti mokymo programoje

  Jūsų vardas, pavardė*

  Gimimo data*

  Išsilavinimas*

  Darbo vieta ir pareigos*

  Adresas korespondencijai*

  El. pašto adresas*

  Telefonas*

  Papildoma informacija

  Sutinku perduoti savo duomenis Institutui ir prašau užregistruoti mane programai.
  (Jūsų duomenys bus naudojami tik paraiškai užregistruoti.)

  Sutinku*

  * - pažymėtus laukus užpildyti būtina.

  Scroll to top