Dasein-analizė

Apie programą

Dasein-analizės programa – tai vienos iš egzistencinės terapijos mokyklų pradinis kursas, skirtas praktikuojantiems psichoterapeutams ir egzistencinės terapijos studentams.

Programos apimtis – 120 val. Tai 5 trijų dienų seminarai, vykstantys per 1,5 metų (jų programą galima rasti žemiau). Visi jie vyksta Birštone.

Programą veda dr. Alice Holzhey (Šveicarija), šiuolaikinės Dasein-analizės lyderė, Dasein-analizės pradininko M.Bosso mokinė, Hermeneutinės antropologijos ir Dasein-analizės draugijos prezidentė.

Darbas vyksta vokiečių kalba su vertimu į rusų kalbą.                                            

Programos turinys

Dasein-analizės įvadinio kurso programa

1 seminaras

Dasein-analizės filosofiniai-antropologiniai pagrindai  

– įvadas į pagrindines M.Heidegger „Būties ir laiko“ sąvokas;

– įvadas į J.-P.Sartre „Būtis ir Niekas“ sąvokas;

– palyginimas su S.Freud psichoanalitine antropologija;

– palyginimas su L.Binswanger Dasein-analitine antropologija;

– palyginimas su M.Boss Dasein-analitine antropologija.

2 seminaras

a) Dasein-analitinė emocijų samprata

– jausmų ir nuotaikos skyrimas;

– „baimė“, „kaltė“, „gėda“ kaip pagrindinis žmogiškosios egzistencijos patyrimas.

b) Dasein-analitinis sapnų aiškinimas

– pagal M.Boss;

– pagal U.Jaenicke.

3 seminaras

a) Psichopatologija Dasein-analitiniu požiūriu

– S.Freud „atradimas“;

– Dasein-analitinė psichopatologijos samprata pagal L.Binswanger: jo „pasaulio projekto“ samprata;

– Dasein-analitinė psichopatologijos samprata pagal M.Boss kaip «dasein būties-ligoniu fenomenologija“;   

– Dasein-analitinė psichopatologijos samprata pagal A.Holzhey kaip psichinio kentėjimo egzistencinė hermeneutika.

b) Dasein-analitinė įvairių psichinio kentėjimo formų interpretacija

– neurozės, ribinės būsenos, psichozės, psichosomatika, depresija – atvejų pagrindu.

4 seminaras

a) 3-jo seminaro tęsinys: Dasein-analitinė įvairių psichinio kentėjimo formų interpretacija.

b) psichoterapija Dasein-analitiniu požiūriu

1) terapiniai santykiai

– jų ypatumai ir reikšmė terapiniam procesui;

– trys terapinių santykių matmenys:  ontinis konkretus perkėlimas-kontrperkėlimas; reali sąveika tarp konkretaus terapeuto ir konkretaus kliento; ontologinis perkėlimas-kontrperkėlimas.

5 seminaras

Psichoterapija Dasein-analitiniu požiūriu (tęsinys)

2) Dasein-analitinė „technika“

– trijų svarbiausių Freud taisyklių reikšmė Dasein-analitinėje psichoterapijoje;

– kaip gali būti derinama terapeuto abstinencija ir autentiškumas;

– „interpretacija“ Dasein-analitinėje psichoterapijoje; klausimų „Kodėl?“ ir „Kodėl gi ir ne?“ kontraversija.

– bazinė Dasein-analitinio psichoterapeuto nuostata

– klausymas „filosofiškai sensibilizuota ausimi“;

– jo paties santykio su svarbiausiomis žmogiškosios būties sąlygomis aiškumas;

– gebėjimas ir pasirengimas būti empatišku;

– gebėjimas ir pasirengimas jausti simpatiją.

– Dasein-analitinio psichoterapinio proceso tikslai

– ar Dasein-analitinis supratimas yra „tiesos savo paties atžvilgiu ugdymas“ (Freud)?

– ar Dasein-analitinis supratimas yra „asmenybinis vystymasis“ ir/arba „gydymas“?