The Institute

The Institute of Humanistic and Existential Psychology (HEPI) was founded in 1995 in Vilnius. Since 1996, most activities of the Institute are concentrated in Birštonas (90 km from Vilnius), a nice and cosy health resort on the coast of river Nemunas.

The most important goal of the Institute is to promote existential phenomenological psychology and therapy, to develop training programmes, offer training to professionals.

There are over 30 teachers, supervisors and therapists on the staff of the Institute, including 3 professors, 12 holders of M.D. or Ph.D. in psychology or philosophy, 10 holders of the European Certificate of Psychotherapy. Most of the staff have vast psychotherapeutic experience of many years in practice.

In June 2015, the Accreditation Committee of the European Association of Psychotherapy (EAP) awarded the Institute with the status of European Accredited Psychotherapy Training Institution (EAPTI).

The most significant role in the life of the Institute is taken by the international two-level (Basic and Professional) training programme “Existential Therapy”. This programme is approved by the Lithuanian Psychotherapy Association and the Clinical and Organizational Psychology Department of the Vilnius University. Its content and volume  conforms to the requirements of the European Psychotherapy Certificate.

Following successful completion of the Basic Level of the programme, the Institute issues a certificate attesting basic knowledge and skills in existential therapy acquired by the student. Upon completion of the studies at the Professional Level, the student is awarded the Diploma of Psychotherapist (in existential therapy).

Pradinį egzistencinės terapijos mokymo kursą nuo 1996 m. baigė 31 mokymo grupė, kurioje mokėsi kolegos iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Rusijos, Lenkijos, Kazachstano, Izraelio, Kanados ir Ukrainos. Dešimt grupių baigė šios mokymo programos profesionaliojo lygio kursą. 

Egzistencinės terapijos pagrindų Institutas moko ir Rusijoje. 2002 – 2004 m., bendradarbiaujant su Visos Rusijos profesionaliąja psichoterapijos lyga, egzistencinės terapijos pradinio lygio studijas baigė grupė Maskvoje, 2005 – 2007 m. – Surgute, o 2006 – 2008 m. ir 2010 – 2012 m. – Ivanove. 2013 m. spalio mėn. HEPI ir Egzistencinės terapijos ir konsultavimo centro pastangomis Maskvoje pradėjo mokytis nauja pradinio lygio grupė.

2003 m. Institutas parengė “Egzistencinės terapijos supervizijos” programą (apimtis – 304 val.). Ji skirta baigusiems “Egzistencinės terapijos” mokymo kursą. 2004 m. pirmieji šios programos absolventai gavo egzistencinės terapijos supervizorių diplomus ir tapo Instituto supervizoriais.

2005 m. Institutas pradėjo studijas pagal „Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos pagrindų“ programą. Ji skirta visiems besidomintiems psichologinės pagalbos praktika ir norintiems įgyti įgūdžius šioje srityje. Programos apimtis – 298 auditorinės valandos (94 val. teorinių ir 204 val. praktinių užsiėmimų), skirtos konsultavimo (psichoterapijos) teorijos pagrindams, specifinių psichoterapijos atvejų aptarimui, krizių psichologinio konsultavimo pagrindams, psichoterapiniam darbui grupėse, „gyvo“ praktinio darbo supervizijoms. Šiuo metu ši programa sustabdyta.

2006 m. kovo mėn. Institutas pasiūlė mokytis grupinės terapijos. Programa „Grupinė psichoterapija“ skirta visiems, kurie nori išmokti tinkamai organizuoti ir dirbti su psichoterapinėmis grupėmis bei taikyti grupinio darbo metodus psichologinėje-psichoterapinėje praktikoje. Studijos vyksta trimis etapais; susipažįstama su grupinės psichoterapijos teorija, mokomasi grupinės psichoterapijos patyrimo analizės, kaupiama patirtis vedant mažas trumpalaikes grupes. Vėliau studentai turi savarankiškai organizuoti psichoterapinę grupę ir dirbti su ja. Sėkmingai baigus visus tris etapus, išduodamas grupių terapeuto diplomas.

2015 m. gegužės mėn. Institute atsirado dar viena mokymo programa – „Krizių įveikimas“, kurią parengė dr. K. O. Polukordienė. Ši programa skirta visiems, kurie dirba krizių įveikimo srityje ar nori įgyti šios srities teorinių žinių bei praktinių įgūdžių . 

Be to, Institutas kasmet rengia kelis trumpus (2-4 dienos) praktinius seminarus: „Biblioterapija“ (veda Aleksandras Alekseičikas), „Psichologinių krizių įveikimas“ (Kristina Ona Polukordienė), „Atleidimo fenomenas gyvenime ir psichoterapijoje“ (Julija Abakumova-Kočiūnienė), “Egzistencinė filosofija” (du seminarai, juos atskirai veda prof. Tomas Sodeika ir Irina Gluchova) ir kt.