APIE HEPI

hepi_header1-2Jau seniai žinoma, kad vertinant dizainą ir kompoziciją, blaško skaitomas tekstas. Tad Lorem Ipsum naudojamas tam, kad daugiau ar mažiau normalizuotų raidžių paskirstymą vietoje paprasto dubliavimo: „Tekstas tekstas tekstas tekstas…“. Daugelis leidybinių sistemų programų, o taip pat ir Hiperteksto kalbos redaktoriai naudoja Lorem Ipsum kaip demonstracinę numatyto teksto versiją, todel žodžių „Lorem Ipsum“ internetinė paieška parodo daug tinklalapių kurie yra dar besikuriantys. Egzistuoja ne mažai įvairių Lorem Ipsum versijų.

Lorem Ipsum naudojamas tam, kad daugiau ar mažiau normalizuotų raidžių paskirstymą vietoje paprasto dubliavimo.

Jau seniai žinoma, kad vertinant dizainą ir kompoziciją, blaško skaitomas tekstas. Tad Lorem Ipsum naudojamas tam, kad daugiau ar mažiau normalizuotų raidžių paskirstymą vietoje paprasto dubliavimo: „Tekstas tekstas tekstas tekstas…“. Daugelis leidybinių sistemų programų, o taip pat ir Hiperteksto kalbos redaktoriai naudoja Lorem Ipsum kaip demonstracinę numatyto teksto versiją, todel žodžių „Lorem Ipsum“ internetinė paieška parodo daug tinklalapių kurie yra dar besikuriantys. Egzistuoja ne mažai įvairių Lorem Ipsum versijų.

 

Jau seniai žinoma, kad vertinant dizainą ir kompoziciją, blaško skaitomas tekstas. Tad Lorem Ipsum naudojamas tam, kad daugiau ar mažiau normalizuotų raidžių paskirstymą vietoje paprasto dubliavimo: „Tekstas tekstas tekstas tekstas…“. Daugelis leidybinių sistemų programų, o taip pat ir Hiperteksto kalbos redaktoriai naudoja Lorem Ipsum kaip demonstracinę numatyto teksto versiją, todel žodžių „Lorem Ipsum“ internetinė paieška parodo daug tinklalapių kurie yra dar besikuriantys. Egzistuoja ne mažai įvairių Lorem Ipsum versijų.

 

hepi_header1-1Jau seniai žinoma, kad vertinant dizainą ir kompoziciją,

blaško skaitomas tekstas. Tad Lorem Ipsum naudojamas tam, kad daugiau ar mažiau normalizuotų raidžių paskirstymą vietoje paprasto dubliavimo: „Tekstas tekstas tekstas tekstas…“.

Daugelis leidybinių sistemų programų,

o taip pat ir Hiperteksto kalbos redaktoriai naudoja Lorem Ipsum kaip demonstracinę numatyto teksto versiją, todel žodžių „Lorem Ipsum“ internetinė paieška parodo daug tinklalapių kurie yra dar besikuriantys. Egzistuoja ne mažai įvairių Lorem Ipsum versijų.

HUMANISTINĖS IR EGZISTENCINĖS PSICHOLOGIJOS INSTITUTAS
(Vilnius – Birštonas)

Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institutas (direktorius – prof. Rimantas Kočiūnas; direktoriaus pavaduotojas – Rimvydas Budrys; prezidentas – Leonas Judelevičius) įsteigtas 1995 m. Vilniuje. Nuo 1996 m. Institutas dirba Birštone (90 km nuo Vilniaus), gražiame ir tyliame kurorte prie Nemuno.

Pagrindinis Instituto tikslas – egzistencinės-fenomenologinės psichologijos ir terapijos vystymas, o taip pat šios srities mokymo programų organizavimas ir realizavimas.

Mokymo programų realizavime dalyvauja 31 dėstytojas, supervizorius ir psichoterapeutas, tame tarpe 3 profesoriai, 12 psichologijos, medicinos arba filosofijos mokslų daktarai; 10 iš jų yra gavę Europos psichoterapijos sertifikatą. Dauguma dėstytojų turi daugiametę praktinio psichoterapijos darbo patirtį.

2015 m. birželio mėn. Europos Psichoterapijos asociacijos Mokymo akreditavimo komitetas suteikė Institutui Europos akredituotos psichoterapijos mokymo įstaigos statusą.

Pagrindinę vietą Instituto gyvenime užima tarptautinės dvipakopės (pradinis ir profesionalusis lygiai) mokymo programos „Egzistencinė terapija“ realizavimas.

Mokymosi trukmė: pradinis lygis – 2 metai (590 auditorinių val.); profesionalusis lygis – 2 metai (680 auditorinės val.). Į profesionaliojo lygio studijas priimami tik sėkmingai baigę pradinio lygio programą mūsų Institute. Mokymosi procese vyksta teorinės paskaitos, seminarai, psichoterapinės grupės, individuali asmeninė psichoterapija, taikomos įvairios praktinio konsultavimo ir psichoterapijos darbo individualių ir grupinių supervizijų formos, tenka nemažai dirbti savarankiškai.

Mokymo programa skirta psichologams, psichoterapeutams, gydytojams ir socialiniams darbuotojams, besidomintiems psichologiniu konsultavimu ir psichoterapija bei žmogaus svarbiausių gyvenimo klausimų analize.

Turintiems aukštąjį išsilavinimą, tačiau ne aukščiau nurodytų specialybių,, siūlome Įvadinio lygio programą, kurios trukmė nuo 8 mėn. iki 1 m. Jos metu klausytojai turi galimybę pasiruošti „Egzistencinės terapijos“ pradinio lygio studijoms (po programos baigimo į jas priimame be konkurso) arba artimiau susipažinti su psichologijos praktika. Įvadinio lygio programa apima šiuos kursus: 1) Asmenybės teorijos ir psichoterapijos paradigmos; 2) Raidos psichologija; 3) Klinikinė psichologija; 4) Įvadas į filosofiją; 5) Konsultavimo praktikumas; 6) Psichoterapinis patyrimas grupėje; 7) Asmeninė individuali terapija.

„Egzistencinės terapijos“ mokymo programa patvirtinta Lietuvos Psichoterapijos draugijoje ir Vilniaus universiteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedroje. Savo turiniu ir apimtimi (įskaitant ir klausytojų savarankišką darbą) egzistencinės terapijos mokymo programa atitinka Europos psichoterapeuto sertifikatui keliamus reikalavimus.

Mokymasis vyksta intensyvių, 10 – 15 dienų trukmės seminarų forma. Pertraukos tarp seminarų – 4-5 mėnesiai.

Sėkmingai baigus mokymo programos pradinį lygį Institutas išduoda pažymėjimą, liudijantį apie egzistencinės terapijos pagrindų įsisavinimą. Baigus profesionaliojo lygio studijas išduodamas psichoterapeuto (egzistencinė terapija) diplomas.

Pradinį egzistencinės terapijos mokymo kursą nuo 1996 m. baigė 27 mokymo grupės, kuriose mokėsi kolegos iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Rusijos, Lenkijos, Kazachstano, Izraelio, Kanados ir Ukrainos. 1999 m., 2001 m., 2002 m., 2004 m., 2006 m., 2008 m., 2009 m., 2012 m. ir 2014 m. dešimt grupių baigė šios mokymo programos Profesionaliojo lygio (egzistencinio terapeuto diplomas) kursą. Šiuo metu egzistencinės terapijos mokosi 28-ji, 29-ji, 30-ji ir 31-ji pradinio lygio grupės bei 11-ji profesionaliojo lygio grupė.

Egzistencinės terapijos pagrindų Institutas moko ir Rusijoje. 2002 – 2004 m. kartu su Visos Rusijos Profesionaliąja psichoterapijos lyga pravedėme egzistencinės terapijos pradinio lygio mokymą Maskvoje. 2005 – 2007 m. šio lygio mokymas vyko Surgute, o 2006 – 2008 m. ir 2010 – 2012 m. – Ivanove. 2013 m. spalio mėn. kartu su Egzistencinės terapijos terapijos ir konsultavimo centru Maskvoje čia organizavome naują pradinio lygio mokomąją grupę.

Artimiausios pradinio lygio mokymo grupės Birštone – 2015 m. gruodžio mėn. – rusų k.

2003 m. Institutas pradėjo „Egzistencinės terapijos supervizorių rengimo programos“ (apimtis – 304 val.) realizavimą. Ji skirta baigusiems pilną egzistencinės terapijos mokymo kursą. 2004 m. pirmieji šios programos absolventai gavo egzistencinės terapijos supervizorių diplomus ir Instituto supervizorių statusą. 2006 m. rugpjūčio mėn. mokymąsi baigė 2-ji, 2009 m. – 3-ji, 2012 m. – 4-ji, o 2014 m. – 5-ji egzistencinės terapijos supervizorių grupė.

Šiuo metu šioje programoje mokosi 6-ji grupė.

2005 m. Institutas pradėjo mokymo programą „Konsultavimo ir psichoterapijos pagrindai“. Ji skirta visiems besidomintiems psichologinės pagalbos praktika ir norintiems įgyti pradinius įgūdžius šioje srityje.

Programos apimtis – 298 auditorinės valandos (94 val. teorinių ir 204 val. praktinių užsiėmimų). Programoje: konsultavimo (psichoterapijos) teorijos pagrindai, specifinių psichoterapijos atvejų aptarimas, krizių psichologinio konsultavimo pagrindai, psichoterapinis darbas grupėse, „gyvo“ praktinio darbo supervizijos.

Mokymosi trukmė – 1,5 metų.

2007 m., 2009 m., 2011 m. ir 2014 m. šią programą baigė keturios mokymo grupės.

Nuo 2014 m. darbas pagal šią programą sustabdytas.

2006 m. kovo mėn. Institutas pradėjo realizuoti mokymo programą „Grupinė psichoterapija“. Ji skirta visiems norintiems išmokti tinkamai organizuoti ir dirbti su psichoterapinėmis grupėmis bei taikyti grupinio darbo metodus psichologinėje-psichoterapinėje praktikoje.

Programa susideda iš trijų etapų. 1-jo etapo, apimančio susipažinimą su grupinės psichoterapijos teorija bei grupinės psichoterapijos patyrimo analizės mokymą, apimtis – 226 val. 2-jo etapo, skirto trumpalaikių mažų grupių vedimo patyrimui, apimtis – 334 val. Pirmųjų dviejų etapų realizavimo trukmė – 2,5 metų. Po jų dalyviai gauna pažymėjimą apie grupinės psichoterapijos bazinio kurso užbaigimą. 3-is etapas skirtas savarankiškam psichoterapinės grupės organizavimui ir darbui su ja. Jo trukmė ne mažiau 1,5 metų. Jį sėkmingai užbaigus, dalyviai gauna grupių terapeuto diplomą.

2009 m. pavasarį studijas pradėjo 2-ji mokymo grupė, o nuo 2011 m. gegužės mėn. – 3-ji mokymo grupė. 2013 m. birželio mėn. pradėjo darbą ir 4-ji mokymo grupė. Pirmos dvi grupės baigė pradinio lygio studijas, o kai kurie studijavusieji jau gavo pirmuosius grupės psichoterapeuto diplomus. Naujos, 5-ios mokymo grupės, darbo pradžia numatyta 2015 m. lapkričio mėn.

2015 m. gegužės mėn. Institute pradėta nauja mokymo programa – „Krizių įveikimas“, kurią parengė dr. K.O.Polukordienė. Ji skirta visiems tiems, kurie dirba, arba nori įgyti teorinių žinių bei praktinių įgūdžių krizių įveikimo srityje.

Programos apimtis – 140 val. Ji bus realizuojama per 1,5 metų; per šį laiką numatyti 5 mokymo seminarai, kurių kiekvieno trukmė – 28 val. (nuo ketvirtadienio popietės iki sekmadienio popietės).

Institutas taip pat organizuoja visą eilę trumpų (4 dienos) kasmetinių praktinių seminarų – „Biblioterapija“ (vedantysis – Aleksandras Alekseičikas); „Psichologinių krizių įveikimas“ (vedančioji – Kristina Ona Polukordienė); „Atleidimo fenomenas gyvenime ir psichoterapijoje“ (vedančioji – Julija Abakumova-Kočiūnienė); Egzistencinės filosofijos seminarai, kuriuos veda Irina Gluchova ir prof. Tomas Sodeika bei kt.

Instituto mokymo programose darbas vyksta lietuvių arba rusų kalba. Mokymąsi apmoka patys dalyviai.